+45 89 34 35 36

Sponsoraftaler forekommer som bekendt hyppigt i hestesportsverdenen. Laves de korrekt, kan begge parter have stor glæde af dem.

Blandt de mange ting, man skal være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en sponsoraftale, er 

  • om den anden part har aftalekompetence
  • hvordan sponsoren vil aktivere sponsoratet
  • om kontrakten skal være eksklusiv
  • om samtykke fra andre er nødvendigt
  • hvordan man fordeler og anvender nye rettigheder og muligheder
  • hvilke medier, der skal anvendes
  • om forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende børn og unge overholdes
  • hvornår og hvordan sponsoratet kan bringes til ophør