+45 89 34 35 36

Hestelovens formål er at foretage en samlet regulering af de forskellige forhold, der har betydning for hestens velfærd.

Loven omfatter alle, der holder hest, uanset om der er tale om erhvervsmæssigt eller privat hestehold.

Hesteloven indeholder en lang række mindstekrav til hold af heste, som du bør kende.

Hvad siger hesteloven?

Hesteloven opstiller bl.a. følgende regler:

 • Heste må ikke opstaldes i spiltov
  • Spiltov: en hest må ikke stå bundet i sin bås
  • … medmindre den er under opsyn eller trænet i dette, men under alle omstændigheder maksimalt 2 timer
  • Hesten må dog stå bundet op til 5 timer, hvis dette er nødvendigt af sikkerhedsmæssige hensyn, og den har lært at stå opbundet
 • Loftshøjden i stalden skal mindst være hestens stangmål plus 75 cm
  • Stangmål: afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke
 • Gulvarealet i boksen skal mindst være 1,7 x hestens stangmål
  • Ved gruppeopstaldning
   • For de første fire heste: grundarealet skal være mindst 2,0 x hestens stangmål pr. hest
   • For hver yderligere hest: grundarealet skal mindst være 1,7 x hestens stangmål pr. hest
  • Gulvet skal være jævnt, og det må ikke være glat.
 • Syge og skadede heste skal kunne holdes adskilt fra de øvrige heste
 • Stalden skal have en masse naturligt lys, og der skal være et tilstrækkeligt luftskifte
 • Ethvert hestehold skal have adgang til en fold, som er minimum 800 m2, hvis der er tale om 4 heste samtidig. Herefter forøges kravene til arealet med 200 m2 pr. hest
  • Folden må maksimalt benyttes af 20 heste pr. døgn
 • Heste skal motioneres mindst 2 timer 5 dage om ugen eller gives fri bevægelse i fold.
  • Ungheste mellem 1 og 2 år skal gå sammen med artsfæller i folden
  • I vinterperioden må heste maksimalt være ude i 12 timer, medmindre de har udviklet kraftigt og tæt hårlag samt har adgang til et læskur
  • Foderrationen skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder, og hestene skal have adgang til friskt drikkevand (med kortvarigt ophold i fold som undtagelse)
 • Hestene skal tilses mindst én gang om dagen
 • Enhver, der holder hest, har ansvaret for, at den oplæres til at blive håndteret
 • Man har pligt til at holde sin hest ansvarsforsikret, da man er objektivt ansvarlig for de skader, som den måtte påføre

 - 195,9 KB

Har du styr på reglerne for springudstyr?

De mange udstyrsregler kan til tider være svære at finde rundt i, men det er ærgerligt, hvis det er manglende viden om disse, der gør, at man må forlade en konkurrence.

Inden for springsporten har det både i Danmark og internationalt i en længere periode været diskuteret, hvorvidt bagbensbeskyttere skal være tilladt, idet nogle af disse kan ændre eller forbedre hestens teknik, og det kan være konkurrenceforvridende, men det er dog i alles interesse at beskytte bagbenene bedst muligt.

Dansk Varmblod og Dansk Ride Forbund er derfor blevet enige om følgende regler:  

 • Bagbensbeskyttere må max. have en totalhøjde på 15 cm.
 • Lukningen må ikke være elastisk, og bredden af lukningen skal min. være 5 cm.
 • Indersiden skal være glat i blødt og eftergivende materiale.
 • Der må ikke være tilbagespænd eller anden form for lukkesnører.
 • Den faste afrundede del skal placeres på indersiden er koden.
 • Der må ikke anvendes andre former for anordninger i forbindelse med brug af bagbensbeskyttelse.