+45 89 34 35 36

Folketinget har den 3. juni 2021 vedtaget ændringer af købeloven, herunder reglerne om forbrugerkøb. Det har medført, at køb af levende heste pr. 1. januar 2022 ikke længere er omfattet af købelovens regler om forbrugerkøb, selvom betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Køb af levende heste er derfor fremover omfattet af købelovens regler om handels- og civilkøb.

Grundet lovændringen af reglerne om forbrugerkøb, bortfalder blandt andet ”formodningsreglen”, som førhen har gjort, at sælger i de første seks måneder efter handlens indgåelse havde bevisbyrden vedrørende eventuelle fejl og mangler ved hesten, dvs. skulle afkræfte at der forelå fejl/mangler.

Det er kun reglerne om forbrugerkøb, der er ændrede i forhold til køb af heste. Købelovens øvrige almindelige regler samt de aftaleretlige regler gælder fortsat, hvorfor køberne fortsat nyder beskyttelse under købet.

Tøv ikke med at kontakte os, såfremt du har spørgsmål til ovenstående. Vi står klar til at hjælpe dig.